De provincie Groningen

De landschappelijke gevarieerdheid en de rijke cultuurhistorie van de provincie Groningen is tot op heden door veel Nederlanders nog niet ontdekt. Noord-Nederland kan gekwalificeerd worden als 'boeiend en gevarieerd'. In Groningen vindt u nog ongeschonden voorbeelden van alle landschapstypen. Het gebied herbergt met zijn wierden één van de oudste cultuurlandschappen van Europa; 2500 jaar zichtbare geschiedenis. Daarnaast wisselen op een relatief klein gebied verschillende landschappen elkaar af. Het Hogeland grenst aan de Waddenzee en het Oldambt aan het unieke brakwatergetijdengebied de Dollard, maar ook de karakteristieke inrichting van het veenkoloniale gebied met zijn fraaie lintbebouwing, het coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier en natuurlijk Westerwolde als oud esdorpenlandschap zijn een verblijf waard.

Zo zijn er de duidelijk herkenbare stads- en dorpsgezichten in combinatie met de eeuwenoude kerkjes die aan het Groninger landschap een bijzondere aantrekkingskracht verlenen. De molens, sluizen en gemalen illustreren de strijd van de bewoners met het overvloedig aanwezige water. Weer andere monumenten als de borgen, vestingwerken en fabrieken roepen herinneringen op aan onderlinge confrontaties tussen groepen mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Wie bereid is zich iets meer te verdiepen in deze combinatie van geschiedenis en cultuur wordt dan ook in de provincie Groningen rijkelijk beloond.

Leuke en interessante website over de provincie Groningen:

Informatie van de ANWB

Provincie Groningen

Geschiedenis van Groningen

Allerlei links op Alles over Groningen

RTL4 heeft aandacht aan Groningen besteed in het programma Bestemming Nederland.

Een uitgezette autoroute loopt van de stad via het Hoogeland, het nationaal park Lauwersmeer en het Reitdiepdal weer terug naar de stad.

Het dorp Niehove

Beschermd dorpsgezicht. Schilderachtiger kan het bijna niet.

Meer informatie: Niehove

Wierden

Eeuwenoude kunstmatige heuvels. Duizend jaar lang beschermden ze de bewoners van de Groninger klei tegen het wassende water.

Meer informatie:

Openluchtmuseum Het Hoogeland

Museum Wierdenland

Kerken

Kerken zijn kenmerkende elementen van het Groninger land met hun sobere architectuur en ingetogen interieurs.

Meer informatie:

Stichting Oude Groninger Kerken

Informatie over oude Groninger kerken

Der Aa-kerk in Groningen

Martinikerk in Groningen

Borgen

Ooit toevluchtsoorden in barre tijden, later de luxe huizen voor welgestelden. Tegenwoordig tot de verbeelding sprekende bezienswaardigheden.

Meer informatie:

Informatie over borgen in Groningen

Fraeylemaborg in Slochteren

Menkemaborg in Uithuizen

Verhildersum in Leens

Allersmaborg in Ezinge

Nienoord in Leek

Ennemaborg in Midwolda

Ekenstein in Appingedam

De Burcht in Wedde

Vestingstadje Bourtange

Een in oude glorie herstelde vesting in Oost-Groningen. Nooit veroverd en gelegen in een streek waar historie de boventoon voert.

Meer informatie: Bourtange

Pieterburen

Vooral bekend als zeehondendorp door de crèche van Lenie 't Hart. Maar ook startpunt van het Pieterpad en wadlooptochten.

Meer informatie:

Zeehondencreche Pieterburen

Wadlopen: het Wadloopcentrum of Wadlooparrangementen

Het Pieterpad

Op een half uurtje rijden van Groningen kun je met de boot oversteken naar het Groningse Waddeneiland Schiermonnikoog. De mooie natuur met haar indrukwekkende landschappen, de vele wandel- en fietspaden, het stand en de rust die u daar kunt vinden, vormen absoluut de aantrekkingskracht van dit eiland.

De Noordermolen

De Noordermolen is een achtkantige molen van het type grondzeiler en is van oorsprong in gebruik als poldermolen om de Noorderpolder te bemalen. Het bouwjaar van deze molen is 1888 en hij kwam ter vervanging van de in dat jaar afgebrande molen uit 1864. Op het achtkantige stenen onderstuk staat de grenen en met riet gedekte romp. De kap is eveneens met riet gedekt. De Noordermolen heeft een vlucht van 17,90 meter.

De molenmaker was J. Lubsen afkomstig uit Ostfriesland en woonachtig te Zuidwolde. De molen is in 1980 gerestaureerd. Sindsdien heeft de molen geen bemalingsfuncie meer. Het peil van de polder wordt nu geregeld via een (vlak bij de molen gelegen) stuw. Eigenaar van de molen is de Molenstichting Hunsingo e.o.