Wolddijk

De Wolddijk is vroeg-Middeleeuwse dijk die om het lage gebied ten noorden van de stad Groningen is gelegd. Dit gebied wordt aangeduid met Innersdijken (globaal gelegen in de driehoek Groningen, Bedum, Ten Boer). De Wolddijk loopt van Westerdijkshorn ten noorden van Bedum naar het Kardingermaar. Hierin ligt de voormalige Kardingerzijl. De Wolddijk loopt verder aan de zuidzijde van het Westerwijtwerdermaar tot Oosterdijkshorn en vandaar aan de westzijde van het Damsterdiep.

De naam wold betekent woud. Veelal wordt dit begrepen als een bos met bomen dat hier zou hebben gelegen. Toch is het waarschijnlijker dat het verwijst naar het moeras dat voorzien was van een "woud van riet". De naam is vergelijkbaar met de Biesbosch, dat ook geen bos is.

In het gebied liggen meerder plaatsen die herinneren aan het wold-verleden, zoals Noord- en Zuidwolde. Maar ook steek- en gehuchtnamen als: Lutjewolde, Stuurwolde en Sauwerderwold.

Vroeger lag er een halte 'Wolddijk' langs de spoorlijn Groningen-Delfzijl (geopend op 15 juni 1884) dat inmiddels buiten gebruik is. Van deze halte tussen Bedum en Sauwerd is de omvang van het perron nog enigszins herkenbaar.